Styrelsen för Vargens Samfällighetsförening 2018-2019 består av följande personer:

Ordförande: Maria Cederberg                  Tele: 070 – 559 1099
Sekreterare: Anita Sandell                        Tele: 072 – 523 2262
Kassör: Bengt Linde                                   Tele: 070 – 930 1857
Ledamot: Jens Larsson                             Tele: 076  -798 6810
Ledamot: Jan Andersson                           Tele: 070 – 396 3620
Suppleant: Per Bodén                                 Tele: 076 – 806 1318
Suppleant: Per-Ola Persson                       Tele: 070 – 561 1540

Du når oss på följande mejl: info@vsfga3.se

Revisorer: Lennart Cederberg & Anders Hultman

Revisorsuppleant: Rebecca Nordenman

Fakturaadress:

Vargens Samfällighetsförening
c/o Bengt Linde
Öd 320
834 98 Brunflo