2020-års avgifter

Glöm inte att betala din avgift! Exakt betalningsdatum ser du på din faktura (månadsskiftet maj/juni) och den ska vara betald till plusgiro 611 674-3. Märk talongen med din fastighetsbeteckning. Aktuell debiteringslängd hittar du nedan. Sök på ditt fastighetsnummer.

Debiteringslängd

2017-års avgifter

Glöm inte att betala din avgift! Senast den 1 juni ska den vara betald till plusgiro 611 674-3. Märk talongen med din fastighetsbetäckning. Aktuell debiteringslängd hittar du nedan. Sök på ditt fastighetsnummer.

Debiteringslängd 2017


2016-års avgifter

Glöm inte att betala din avgift! Senast den 31/5 ska den vara betald till plusgiro 611 674-3. Märk talongen med din fastighetsbetäckning. Aktuell debiteringslängd hittar du nedan. Sök på ditt fastighetsnummer.

Debiteringslängd 2016