Har du ändrat ägare, har frågor, tips eller synpunkter till föreningen så kan du mejla ordförande:

info@vsfga3.se

Har du frågor om faktura och betalning:

ekonomi@vsfga3.se