Årsmötet klart

Mötet ägde rum på Vargen på långfredagen. Protokollet finns under årsstämmor! Vi vill påminna dig som fastighetsägare att du är skyldig att meddela styrelsen om du säljer en fastighet, se stadgarna. Detta är viktigt för att bla fakturor ska gå Läs mer…