Vattenprover

Vi har nu tagit vattenprover på samtliga 3 borrhål och vi har tagit både mikrobiologiska och kemiska. De mikrobiologiska är klara och finns upplagda på https://vsfga3.se/vattenprover/ medan de kemiska har vi ännu inte fått svar på. PH värdet är lågt. Läs mer…