Sedan en tid så har vi inget tillsyningsavtal då Stugkoll sagt upp detta. Vi får återkomma när vi vet hur vi ska hantera tillsynen.